Cala Vedella
Es Vedra

El GEN-GOB Eivissa és una organització no governamental sense ànim de lucre declarada d´Utilitat Pública pel Consell de Ministres (19 de juny de 1985). El GEN és una institució independent des del punt de vista polític i econòmic. Es finança amb l´aportació de les persones que hi col.laboren i amb la prestació de serveis dedicats al medi ambient.

El GEN va ser fundat l'any 1982 per un grup de persones amants de la Naturalesa i preocupades per la seua destrucció. Avui el GEN està composat per un important nombre d'eivissencs procedents de totes les professions i oficis, edats i sectors socials.

L'òrgan suprem del GEN és l'Assemblea General. Està composada per tots el socis majors de 18 anys, que es reuneixen una vegada en l'any. L'òrgan executiu és la Junta Directiva. El GEN és plural, independent i lliure i no depèn de cap organització política, financera o privada.

El GEN es va integrar el febrer de 1992 a l'estructura orgànica del GOB, el grup ecologista més important de Balears, però mantenint el seu funcionament autònom i les seues sigles.

El GOB (Grup Balear d'Ornitologia i Defensa de la Naturalesa) és una associació no governamental fundada l'any 1973, sense ànim de lucre i legalment constituïda, els objectius de la qual són la defensa, la divulgació i l'estudi de la naturalesa i del medi ambient de les Illes Balears. L'entitat es troba estructurada en quatre seccions insulars: GOB-Mallorca, GOB-Menorca, GEN-GOB Eivissa i GOB-Formentera i en delegacions locals.

El GOB és una organització independent de qualsevol grup econòmic, partit polític o organisme administratiu, i els seus ingressos provenen fonamentalment de les quotes dels quasi 5.000 socis, així com de la venda de material, dels donatius i de la realització d'activitats.

Apart de realitzar investigacions dins l'àmbit de l'ornitologia, la major part de l'esforç del GOB es concentra en la defensa del medi ambient, lluita en la qual es mantenen oberts diversos fronts (espais naturals, aigua, biodiversitat, transports, residus, energia, etc.). Es compta també amb un Servei d'Educació Ambiental que ofereix un extens programa educatiu amb nombrosos materials i activitats didàctiques a les entitats i col.lectius que n'estiguin interessats. D'altra banda, tant els socis com els simpatitzants poden participar en les excursions, camps de treball, campanyes, conferències, cursos i altres activitats que s'organitzen contínuament.

En reconeixement de la seva labor en favor de la conservació del medi ambient, l'any 1985 el GOB fou declarat Entitat d'Utilitat Pública pel Consell de Ministres i el 1997 va ser guardonat amb el Premi Nacional de Medi Ambient. És membre de la Unió Mundial per la Conservació (UICN), de l'Oficina Europea del Medi Ambient (OEMA) i del Consell Ibèric per la Defensa de la Naturalesa (CIDN).

Denuncia davant dels ajuntaments, el Consell i els organismes competents les agressions contra el medi ambient d'Eivissa.

Promou campanyes públiques de protesta pacífica i realitza actes populars per rebutjar noves destruccions d'espais naturals, recull firmes, emet informes i estudis, unifica la lluita dels sectors socials pitiüsos davant aquestes agressions i fa sentir la seua veu als mitjans de comunicació i davant les entitats oficials de Balears, de l'Estat i l'Unió Europea.

Divulga, a través de l'Equip de Natura, els valors naturals de les Pitiüses, mitjançant conferències, campaments, xerrades a les escoles i instituts, excursions i activitats de camp (com observació, cens i anyellament d'aus). Compta amb una biblioteca de temes mediambientals pels estudiants, col.labora amb els científics i fomenta, en definitiva, l'amor i el coneixement de la Naturalesa d'Eivissa i Formentera.

Promou iniciatives de col.laboració amb les institucions polítiques i culturals per a l'organització d'actes de divulgació, com cartells, exposicions, taules rodones, etc.

Porta a terme tot gènere d'activitats que contribueixen a conèixer la realitat del nostre entorn, com l'edició de la revista "Baladre", la concessió del premis Savina i Formigó, la realització d'informes sobre aspectes concrets i l'aportació de la seua opinió sobre qüestions que afecten la Naturalesa.

L'objectiu últim del GEN és aconseguir un equilibri estable i definitiu entre l'activitat humana sobre les Pitiüses i la conservació del singular patrimoni natural i cultural que tenim.

Reclamam la paralització immediata de la creació de noves places turístiques (ni més hotels ni més apartaments). Volem que es treballi en la modernització i renovació dels hotels ja existents i estam en contra de la construcció de més establiments turístics, que ja no són necessaris a les Pitiüses.

Paral.lelament, demanam una revitalització de l'agricultura, amb criteris ecològics i una diversificació econòmica basada en la sostenibilitat ambiental.

L'estricte compliment de les lleis, la protecció completa del nostre patrimoni cultural, la divulgació de la importància de la nostra Naturalesa, l'aprovació de lleis realment proteccionistes que impedeixin continuar l'actual procés de degradació i fixar un límit al creixement són els nostres principals objectius.

Una vegada aconseguida la prosperitat econòmica de les Pitiüses, tots tenim el deure de treballar pel manteniment i la conservació de les nostres illes.