El GEN denunciarà per delicte ambiental la destrucció de la praderia de Posidonia oceanica. (10/08/2011)

Els fets s’incardinen perfectament dins del que està tipificat com a delicte ambiental al vigent Codi Penal.

Els responsables són els patrons de les embarcacions que fondegen sobre la praderia de posidònia i els responsables de les administracions amb competències per fer acomplir la normativa vigent.

La  situació que viu el Parc Natural de ses Salines ha arribat a un límit absolutament inacceptable. La destrucció sistemàtica dels valors reconeguts per la UNESCO com Patrimoni Mundial de la Humanitat és un fet  que s’accelera cada any, fins al punt que poden estar a punt de desaparèixer.  Existeix una normativa  que no s’acompleix i això porta com a conseqüència la desaparició irreversible d’un tresor, en aquest cas natural, d’importància internacional, la Posidoniaoceanica. Mentre, el passotisme absolut de les administracions, que ignoren que són responsables de fer acomplir la normativa, i l’absolut menyspreu de molts usuaris envers l’entorn degraden, dia a dia, de forma GREU i IRREVERSIBLE, aquest valor natural protegit només sobre el paper.

El Vigent Codi penal és clar, les conductes que, incomplint la normativa d’aplicació, puguin perjudicar greument l’equilibri dels sistemes naturals, són constitutives de delicte. Però és que, en aquest cas, no és que les conductes dels usuaris i l’administració “puguin” provocar aquest dany, és que ja s’està produint i resulta irreversible a escala humana; seran necessaris segles per assolir l’estat anterior a aquestes agressions.

El fet que un sol vaixell, en poques hores, pugui arrasar una hectàrea sencera de praderia de posidònia, i  que no només això s’hagi tolerat, sinó que no s’hagi denunciat al responsable, ni fet res per evitar-ho, és una autèntica catàstrofe. Però és que, actualment, això pot passar a diari i impunement.

És necessària una actuació conjunta, contundent i immediata per part de les administracions implicades per tal que, més enllà de les sancions econòmiques legalment previstes, s’estableixi un servei de vigilància realment efectiu que actuï sense interrupció. El mitjans actuals són totalment insuficients per controlar l'allau d’embarcacions de tot tipus que envaeixen el Parc Natural tots els estius i burlen qualsevol normativa existent.

Aquesta situació, com ja hem manifestat, mostra, una vegada més, les conseqüències que té la nul·la voluntat política d’ordenar de manera efectiva els fondejos a aquesta zona.

El GEN coneix les limitacions que sembla tenir la fiscalia quan es tracta de portar endavant qualsevol acció que tengui a veure amb temes ambientals o de corrupció, sobretot quan aquests sobrepassen qualsevol límit, però es considera que els fets que estan tenint lloc actualment no deixen cap opció més que l’actuació immediata del ministeri fiscal i, donat que no es té coneixement de que hagi actuat d’ofici, el nostre grup traslladarà la informació pertinent a fi de que s’emprenguin les accions que pertoquin.