APADRINA UN PROJECTE

@marià marí

Projecte: tortuga mediterrània

Can Toni d’en Jaume Negre disposa d’un nucli zoològic per a l’acollida de tortugues de terra de l’espècie Testudo hermanni hermanni, tortuga mediterrània, normalment rescatades de captivitat. Es tracta d’una espècie silvestre inclosa al Catàleg Balear d’espècies amenaçades. La seua tinença està penalitzada si no es disposa dels permisos pertinents.

A finals de primavera la tortuga mediterrània fa la posta, entre 3 i 6 ous, en clots que després tapen de terra. Després dels corresponents terminis de prova a la finca, l’any 2016 s’incorporaren les femelles al nucli zoològic de Can Toni d’en Jaume Negre. Des d’aleshores, la tortuga mediterrània és una espècie reproductora a la finca.

La tortuga de terra està incorporada a diferents línies del programa educatiu del GEN-GOB a Can Toni d’en Jaume Negre.

Actualment no es troba Testudo hermanni en llibertat a l’illa d’Eivissa. Sí, en canvi, a Mallorca i Menorca.

Vull apadrinar les instal·lacions de la tortuga mediterrània

Projecte: gallina eivissenca

El GEN-GOB col·labora en el programa de selecció i recuperació de la gallina eivissenca de la Federació Pitiüsa de Races Autòctones (FePiRA). Amb aquesta finalitat disposa d’una sèrie de corrals habilitats a Can Toni d’en Jaume Negre per a la tinença de les diferents varietats existents.

La gallina eivissenca va ser declarada Raça en Perill d’Extinció l’any 2012. De les tres races de gallines balears, la gallina eivissenca és la que presenta una millor aptitud productiva, tant en carn com en ous.

Vull apadrinar les instal·lacions de la gallina eivissenca

En tant que el GEN-GOB és una Entitat d’Utilitat Pública, els socis i donants poden desgravar l’import de les quotes i donacions/apadrinaments a la declaració de renda. Informació sobre desgravació fiscal.