AMB LA GESTIÓ DE CAN TONI
D’EN JAUME NEGRE ENS SUMAM
A LA GENT DEL CAMP

@gen-gob

Custòdia agrària

La custòdia del territori és una filosofia de feina multidisciplinar que intenta generar la responsabilitat dels propietaris i dels usuaris del territori en la conservació i el bon ús de la terra i els seus recursos naturals, culturals i paisatgístics. XCT (Grup de treball de custòdia agrària)

XCT (Grupo de trabajo de custodia agraria)

GEN-GOB forma part de la Iniciativa de Custòdia de Territori de les Illes Balears (ICTIB).

Can Toni d’en Jaume Negre

Des del GEN-GOB vivim amb preocupació la situació que pateix el camp pitiús. Per això, ens hem sumat a la gent del camp, i al sector agrari en general, incorporant entre les nostres línies de treball la gestió de Can Toni d’en Jaume Negre, una finca rústica a Sant Llorenç de Balàfia.

Efectivament, l’agost de 2011, el propietaris de Can Toni d’en Jaume Negre i el GEN-GOB signaren un acord de custòdia que cedeix, a la nostra organització, l’ús i la gestió d’aquesta finca durant 25 anys (2011-2036).

Des d’aleshores, s’ha portat a terme un intens treball de recuperació que ens permet, a hores d’ara, oferir múltiples línies de treball en col·laboració amb altres entitats agràries locals. També disposam d’un programa educatiu i oferim activitats adreçades a tots els públics.

Els principals objectius del GEN-GOB a Can Toni d’en Jaume Negre són:

Potenciar la biodiversitat i el paisatge rural
Educar ambientalment, sensibilitzar i fomentar les bones pràctiques agràries
Col·laborar amb altes entitats agràries
Promoure la custòdia del territori entre els agents implicats i la societat

Més informació al blog de Can Toni d’en Jaume Negre

I al Facebook:

Passeig amb drone en aquest enllaç