APOSTAM PER GARANTIR
EL NOSTRE FUTUR

@xavier mas

Què defensam

Ens preocupa l’estat del medi ambient, per això defensam la preservació dels ecosistemes i la biodiversitat, així com la racionalització i l’ús sostenible dels recursos naturals, com a millor aposta per garantir el nostre futur i el de les espècies que ens envolten.

Defensam el sector primari: l’agricultura, la ramaderia, la pesca i la indústria agroalimentària de les illes. Per això treballam diferents projectes de custòdia del territori, tant a terra, amb el projecte de recuperació de Can Toni d’en Jaume Negre, com a la mar, amb el projecte La Mar, una responsabilitat compartida. També donam suport al petit comerç i al consum de producte local, preferentment ecològic.

@marià marí

@soledad torres