PER UN MODEL CONSENSUAT
QUE PRIORITZI ELS USOS
SOSTENIBLES DEL TERRITORI

@marià marí

Territori i urbanisme

Treballam per aconseguir un model insular consensuat que prioritzi els usos sostenibles del territori, la recuperació del camp i dels recursos naturals. La indisciplina urbanística i la falta d’un Consorci insular com els existents a Mallorca i Menorca, que controli aquesta lacra, és un dels principals problemes que patim des de fa molts anys. Per això tractem de corregir la deriva de l’illa presentant al·legacions als plans urbanístics i denuncies davant les administracions responsables.

Aigua

L’explotació dels recursos naturals per sobre de la seua capacitat de regeneració és un dels principals problemes que pateixen les Pitiüses. Mostra feafent d’aquesta problemàtica és la greu situació que viuen els aqüífers insulars. Per aquest motiu, treballem per generar coneixement en relació a l’estat dels recursos i aconseguir millores en la seva gestió i planificació: presentam al·legacions a documents i normatives, elaboram estudis i informes com “Análisis de la gestión del agua en la isla de Ibiza”, publicat l’any 2015 juntament amb la Universitat de les Illes Balears, la Societat d’Història Natural de les Illes Balears i Ibiza Preservation Fund, que podeu descarregar aqui.

A més a més, el GEN-GOB forma part de l’Aliança per l’Aigua d’Eivissa i Formentera.