Informes

@marià marí

Massificació de creuers: conseqüències sobre la societat, el medi ambient i el patrimoni històric d’Eivissa.
Diagnosi d’impactes ocasionats pels creuers a l’illa d’Eivissa

Eivissa, 28 de març de 2023

Seguiment tècnic de les praderies de Posidonia oceanica de la badia de Talamanca-Eivissa

Eivissa, 4 d’abril 2022

Eivissa, 29 de marzo de 2019

Eivissa, 22 de noviembre de 2018

http://lamar.gengob.org/wp-content/uploads/2018/04/Informe-Depuracio-GEN-GOB-2013-2016-.pdf

Eivissa, 11 de mayo de 2018

Taller participativo de sectores implicados e interesados en torno a los planes de gestión para la declaración de LIC A ZEC de los espacios de Tagomago –ES0000082–, illots de Santa Eulària, Rodona i es Canà –ES0000242– i àrea marina de Tagomago –ES5310107–.

Eivissa, 01 de noviembre, 2018

Taller participativo de sectores implicados e interesados en torno al plan de gestión de la Red Natura 2000 “Formentera”: La Mola (ZEC/ZEPA ES5310024), Cap de Barbaria (ZEC/ZEPA ES5310025), Area Marina de Cala Saona (ZEC ES5310109), Area Marina de Platja de Tamuntana (ZEC ES5310110) y Area Marina de Platja de Migjorn (ZEC ES5310111).

Junio de 2015

10 propuestas para mejorar su gestión

https://gengob.org/wp-content/uploads/2021/04/aigua-uib-ipf-gen.pdf