El GEN-GOB fa arribar a l’ajuntament d’Eivissa un informe en relació a l’impacte de l’activitat dels creuers.

E

ls darrers anys es va fent cada vegada més patent les molèsties i impactes produïts pels creuers, que entenem des del GEN-GOB no son compensats per l’activitat econòmica que generen. Per aquest motius diferents zones turístiques i ciutats comencen a regular a la baixa la seva activitat, com ha passat a Barcelona i darrerament a la ciutat de Palma. Aquest fet pot provocar el desviament de les escales cap a altres ports, com pot ser el d’Eivissa. De fet ja vam patir en 2022 de jornades amb 3 vaixells simultanis, provocant problemes i saturant serveis i infraestructures. Aquestes molèsties es sumen als problemes ambientals derivats d’aquesta activitat com son la contaminació lumínica, remors, emissions de contaminants i producció de residus.

Tal i com vam manifestar a la reunió celebrada a l’ajuntament d’Eivissa el passat mes de febrer entre els col·lectius ecologistes i l’ajuntament el GEN ha fet arribar un informe tècnic on resumeix la situació i es manifesta la nostra posició en relació al tema.

A l’informe atesa la situació creada, l’amenaça d’un agreujament de la situació i els impactes que ocasionen aquest tipus de vaixells, el GEN-GOB reclama l’establiment de limitacions en el número d’escales de creuers a les illes d’Eivissa i de Formentera que redueixin de manera dràstica aquest trànsit. Entenem que és important limitar el nombre de vaixells  simultanis al port, però també el seu nombre total, ja que cal tenir present el seu impacte acumulatiu.

Per tot això i tenint en compte els impactes i les conseqüències d’aquest tipus de turisme sobre el medi ambient entenem que s’ha de treballar per a la reducció paulatina de la seva arribada fins a la total desaparició dels creuers a les nostres illes

El document es pot consultar a l’apartat d’informes al web del GEN https://gengob.org/informes/ o bé directament al següent enllaç.

Eivissa, 30 de març de 2023
Junta Directiva GEN-GOB.