LA TRAMITACIÓ DE LA PEDRERA A LA GRANADA, UN DESPROPÒSIT RERA L’ALTRA

El GEN no ha rebut una sola comunicació sobre l’expedient malgrat estar personat com a part
interessada des de 2017.


El projecte tindria un impacte tan gran que fins i tot l’empresa promotora, que mai s’ha descatat per tenir un gram de consciència ambiental, va negar públicament que l’estàs tramitant. De fet el projecte d’obertura de la pedrera ja va ser avaluat al seu moment i
desestimat pel seu enorme impacte. Què ha canviat? Els valors ambientals, no. Els efectes que produiria, ja avaluats i informats per l’administració al seu moment, tampoc. Ara, però, s’intenta, mitjançant el falsejament de dades, fer-ho passar per una “restauració” i el promotor és empreses Matutes.
L’empresa de la família Matutes preten l’obertura d’una nova pedrera a una zona d’altíssim valors ambientals i paisatgístics. El grau de protección de la zona impedeix l’obertura de noves pedreres i és per això que tramita l’expedient com de “restauració” de pedrera existent. La realitat, però, és incontestable: el que es preten és destruïr un dels paratges naturals més verges de l’illa en una nova pedrera per extreure àrids durant les properes dècades. Una simple ullada a la zona deixa en clamorosa evidència que l’àrea que es preten afectar no s’ha de “restaurar” de res i que es troba en un extraordinari estat de conservació, cosa que va
permetre incloure-la a la xarxa Natura 2000, d’espais a protegir segons les normatives europees de protección d’especies.


Que la tramitació de l’expedient és un complet despropòsit ho demostra el simple fet que el GEN-GOB, personat a l’expedient des de fa més de 6 anys, no ha rebut una sola comunicació al respecte i ha sabut de l’existència d’un procediment judicial mitjançant la premsa local. Per aquest motiu hem adreçat un escrit al GOIB, per tal de que, en compliment de la normativa ambiental vigent, que reconeix l’acció pública en matèria de Medi Natural, ens traslladi els acords i incidències de l’expedient, per ser, la nostra entitat, part interessada i personada.

El trasllat d’aquesta documentació no és optatiu sino obligatori i resulta del tot incomprensible que la nostra entitat no hagi estat puntualment notificada de totes i cadascúna de les incidències.

La Junta Directiva